Tytuł:
Dobra własności przemysłowej w bazie danych
Liczba znalezionych pozycji: 249
1
Tytuł dobra malejąco Twórca Rodzaj Rok Zgłoszenia Rok Uzyskania Ochrony
1
Znak towarowy Techmilk prof. dr hab. inż. Jan... Prawa ochronne na znak towarowy
2015
Znak informacyjny dla obiektów e-turystyki... Michał Bednarczyk... Prawa ochronne na wzór użytkowy
2015
Znak geodezyjny dr inż. Kamil Kowalczyk, dr... Prawa ochronne na wzór użytkowy
2012
Zgłoszenie do Urzędu Rynku Wewnętrznego w OHIM... prof. dr hab. Marian Wiwart... Prawa ochronne na znak towarowy
2015
Zestaw do prototypowania układów dr Zenon Syroka, mgr inż... Prawa z patentu na wynalazek
2011
Wózek sklepowy dr Joanna Hałacz - Katedra... Prawa ochronne na wzór użytkowy
2015
Włacznik baterii kondensatorów do kompensacji... dr inż. Zenon Syroka, mgr... Prawa z patentu na wynalazek
2012
Wielostopniowy filtr powietrza wielokrotnego... dr inż. Andrzej Lange, mgr... Prawa ochronne na wzór użytkowy
2015
Widełki pomiarowe, zwłaszcza do tyczki geodezyjnej dr inż. Kamil Kowalczyk -... Prawa ochronne na wzór użytkowy
2010 2012
Wegielnica pryzmatyczna dr inż. Kamil Kowalczyk -... Prawa ochronne na wzór użytkowy
2010 2011
Tytuł:
Utwory w bazie danych
Liczba znalezionych pozycji: 3
Tytuł utworu malejąco Twórca Rodzaj
RailRobust Artur Janowski, Jacek Rapiński Programy komputerowe
Geobaza pokrycia terenu Kortowa Elżbieta Lewandowicz Bazy danych
Geobaza obiektów dendrologicznych fragmentu Kortowa... E. Lewandowicz, M. Antolak Bazy danych