Tytuł:
Dobra własności przemysłowej w bazie danych
Liczba znalezionych pozycji: 249
5
Tytuł dobra rosnąco Twórca Rodzaj Rok Zgłoszenia Rok Uzyskania Ochrony
5
Mechanizm różnicowy Dr inż. Jerzy Domański... Prawa z patentu na wynalazek
2015
Metoda analizy bezpieczeństwa eksploatacji... mgr inż. Paweł Szabracki... Prawa z patentu na wynalazek
2013
Metoda blokady propagacji pęknięć zmęczeniowych dr inż. Anna Bień, prof. dr... Prawa z patentu na wynalazek
2007 2012
Mieszadło rurkowe Andrzej Wróblewski... Prawa z patentu na wynalazek
2015
Mieszadło statyczne czterokanałowe dr hab. inż. Jan Limanowski... Prawa z patentu na wynalazek
2010
Mieszadło statyczne czterokanałowe niesymetryczne dr hab. inż. Jan Limanowski... Prawa z patentu na wynalazek
2010
Mieszadło statyczne czterokanałowe symetryczne dr hab. inż. Jan Limanowski... Prawa z patentu na wynalazek
2009
Mieszadło statyczne dwukanałowe niesymetryczne dr hab. inż. Jan Limanowski... Prawa z patentu na wynalazek
2009
Mieszadło statyczne dwukanałowe symetryczne dr hab. inż. Jan Limanowski... Prawa z patentu na wynalazek
2009 2013
Moduł architektoniczny Krzysztof Perdon; dr inż... Prawa z patentu na wynalazek
2010
Tytuł:
Utwory w bazie danych
Liczba znalezionych pozycji: 3
Tytuł utworu rosnąco Twórca Rodzaj
Geobaza obiektów dendrologicznych fragmentu Kortowa... E. Lewandowicz, M. Antolak Bazy danych
Geobaza pokrycia terenu Kortowa Elżbieta Lewandowicz Bazy danych
RailRobust Artur Janowski, Jacek Rapiński Programy komputerowe