Tytuł:
Dobra własności przemysłowej w bazie danych
Liczba znalezionych pozycji: 249
25
Tytuł dobra rosnąco Twórca Rodzaj Rok Zgłoszenia Rok Uzyskania Ochrony
25
Widełki pomiarowe, zwłaszcza do tyczki geodezyjnej dr inż. Kamil Kowalczyk -... Prawa ochronne na wzór użytkowy
2010 2012
Wielostopniowy filtr powietrza wielokrotnego... dr inż. Andrzej Lange, mgr... Prawa ochronne na wzór użytkowy
2015
Włacznik baterii kondensatorów do kompensacji... dr inż. Zenon Syroka, mgr... Prawa z patentu na wynalazek
2012
Wózek sklepowy dr Joanna Hałacz - Katedra... Prawa ochronne na wzór użytkowy
2015
Zestaw do prototypowania układów dr Zenon Syroka, mgr inż... Prawa z patentu na wynalazek
2011
Zgłoszenie do Urzędu Rynku Wewnętrznego w OHIM... prof. dr hab. Marian Wiwart... Prawa ochronne na znak towarowy
2015
Znak geodezyjny dr inż. Kamil Kowalczyk, dr... Prawa ochronne na wzór użytkowy
2012
Znak informacyjny dla obiektów e-turystyki... Michał Bednarczyk... Prawa ochronne na wzór użytkowy
2015
Znak towarowy Techmilk prof. dr hab. inż. Jan... Prawa ochronne na znak towarowy
2015
Tytuł:
Utwory w bazie danych
Liczba znalezionych pozycji: 3
Tytuł utworu rosnąco Twórca Rodzaj
Geobaza obiektów dendrologicznych fragmentu Kortowa... E. Lewandowicz, M. Antolak Bazy danych
Geobaza pokrycia terenu Kortowa Elżbieta Lewandowicz Bazy danych
RailRobust Artur Janowski, Jacek Rapiński Programy komputerowe